Begrafenis

Gravendam, 31 oktober 2010

Twee dagen geleden is de heer Kompot, van beroep pottenkoopman, bij een ongelukkige val van zijn paard dusdanig slecht terecht gekomen, dat hij kort daarop is overleden aan de opgelopen verwondingen. Zelfs de direct gewaarschuwde chirurgijn kon niets meer doen voor de ongelukkige man.
Hieronder volgt een fotografisch verslag van de begrafenis van de heer Kompot.